Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Tor-Johnny Agledal
Publisert:  21.09.2009
 
Oppdatert: 05.11.2015

MARIS – Medikamentassistert rehabilitering i Stord

MARIS - senteret er eit frivillig behandlingstilbod for opiatmisbrukarar. Senteret har ope for pasientar som har fått innvilga behandling på Metadon og Suboxone/Subutex. MARIS har medisinutdeling 6 dagar i veka og aktivitetstilbod 5 dagar.

Korleis får ein behandling?

Det er NAV Stord ved sosialtenesta som, i samarbeid med pasienten, søkjer dei inn til behandling. Dei vurderer om ein fyller kriteria og deretter hjelper til med ein eventuell søknad. Behandlingsinstans er LAR - Helse-Fonna, der ei inntaksnemnd gjer endeleg vedtak om behandling.

Behandlinga er eit samarbeid mellom NAV Stord ved sosialtenesta, fastlegetenesta i Stord kommune, MARIS og LAR - Bergensklinikkene.

På MARIS får pasienten

  • tilbod om private samtalar med dei tilsette.
  • hjelp til praktiske gjeremål (som t.d. å bestilla time hjå lege/tannlege, NAV osv.)
  • servert måltid kvar dag
  • spela biljard & bordtennis
  • disponera 3 datamaskinar
  • gå turar, spela ballspel i lånt gymsal, bowling m.m.

Om lokala

MARIS held til i nye lokale i Borggata og har eiga stove m/kjøkkenkrok og stort aktivitetsrom m/biljard og bordtennis. Vidare er det eit stort rom m/kontorlandskap og eit eige møte/samtalerom.

Tilsette

MARIS har 3 tilsette i full stilling og eigne helgevakter.

Betalingssatsar

Det kostar ingenting å ta del i behandlingstilbodet på MARIS.

Opningstider

Måndag - fredag: Kl. 09:00 - 15.00
Laurdag: Kl. 09.30 - 11.30
Sundag: Stengt

Aktuelle tenester

Samarbeidspartnarar

Kontakt MARIS

Eininga for Sosiale og førebyggjande tenester 

Kontaktpersonar:


Sonja Irene Helland, Leiar  sonja.irene.helland@stord.kommune.no

Randi Sævareid Gerhardsen Randi.Saevereid.Gerhardsen@Stord.Kommune.no

Nina Notland Nina.Notland@Stord.Kommune.no

Anne Britt Ommer Anne.Britt.Ommer@Stord.Kommune.no

Bjarte Stokka Bjarte.Stokka@Stord.Kommune.no

Tor-Johnny Agledal Tor-Johnny.Agledal@Stord.Kommune.no


Telefon: 53 40 33 61 / 53 40 33 64

Besøksadr.: Borggata 5 og ved Nattrutekaien. 
Postadr.: 5417 Stord

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM