Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Folkemøte om ferjesamband

  Hordaland fylkeskommune vil arrangere eit ope folkemøte om moglegheitsstudie for fylkesvegsamband knyte opp til ny E39, med særleg fokus på ferjesambandet mellom Stord og Kvinnherad.
  04.03.2015
 • Stordflyet

  Trafikkutvikling på Stord lufthamn

  Den positive trafikkutviklinga på lufthamna held fram.
  04.03.2015
 • vasskran

  Arbeid på vass- og avlaupsnettet i området Vikastemmo

  Stord vatn og avlaup KF skal utføre arbeid på vass- og avlaupsnettet. Arbeidet startar omgåande og vil vare i 9 veker framover.
  03.03.2015
 • ordførarklubba

  Forvaltningsstyret 5. mars

  Søknad om løyve til oppstart nytt bustadfelt på Vabakken, handsaming av klage på nybygg og reguleringsendring på Tyse er blant sakene som skal opp i møtet.
  02.03.2015
 • barneteikning

  Status barnehageopptak

  Fristen for å søkja barnehageplass i hovudopptaket er no ute.
  02.03.2015
 • ordførarklubba

  Komitè for rehabilitering, helse og omsorg 5. mars

  Alternative sjukeheimsplassar i Backertunet er saka som skal handsamast i møtet.
  26.02.2015
 • ordførarklubba

  Komitè for oppvekst og utdanning 2. mars

  Leige av lokale til danseundervisning for kulturskulen skal opp i møtet.
  24.02.2015
 • ordførarklubba

  Formannskapet 3. mars

  Status kommunereform, intensjonsavtale med SKL og kommunedelplan barnehage er blant sakene som skal handsamast i møtet.
  24.02.2015
 • hordaland fylkeskommune logo

  Nytt karrieresenter

  Birgit E. Olsen Bratseth og Marie E. Isdahl er dei to nye karriererettleiarar som har (førebels) kontor i tredje høgda på Vabakkjen.
  24.02.2015
 • bok

  Hovudbiblioteket langopent tysdagar og torsdagar

  Frå nyttår av vart opningstida på hovudbiblioteket i Kulturhuset utvida med 4 timar på føremiddag og 2 timar på sein ettermiddag.
  23.02.2015
 • kommunevåpen

  kick-off på einingsleiarsamling

  Saman om ein betre kommune inviterte til ei alternativ opning av einingsleiarmøte, og ønska politikarar, hovudtillitsvalde, utviklingsgruppa og einingsleiarar velkomne til frukostmøte i Vidsteenparken klokka 08.00 i dag tidleg.
  20.02.2015
 • kommunevåpen

  Johannes Kleppevik sin minnepris

  Kvart år deler styret for stiftinga ut ein minnepris, som skal gå til einskildpersonar, lag og organisasjonar som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i Hordaland.
  18.02.2015
 • logo til Reinert Agdesteins Minnefond

  Stipend til unge songarar/musikarar

  Reinert Agdestein sitt Minnefond skal dela ut eit stipend til unge songarar/ musikarar frå Stord.
  17.02.2015
 • Ordførar klubba

  Komité for næring, miljø og kultur 18. februar

  Rehabilitering av nærmiljøanlegg og søknadar om tilskot frå Stord handball og Stord Næringsråd er sakene som skal opp i møtet.
  13.02.2015
 • Nytilsette på kurs

  Opplæring for nytilsette

  Tysdag 10. februar arrangerte einingsleiarane i rehabilitering, helse og omsorg felles opplæring for nytilsette.
  13.02.2015
 • filmstripe

  Sjå opptak frå kommunestyret 12. februar

  Opptaka frå møtet i kommunestyret torsdag 12. februar er no tilgjengelege i vårt videoarkiv.
  13.02.2015
 • utsikt mot Onarheim

  Ta det beste turbilete

  2015 er Friluftslivets år og i det høve ønskjer Samarbeidsrådet for Sunnhordland å invitera til ein konkurranse der ein skal kåra årets beste turbilete i Sunnhordland.
  12.02.2015
 • Ordførar klubba

  Kommunestyret 12. februar

  Kommunedelplan for E39 Heiane - Ådland/ Nordre Tveita og organisering av tekniske tenester er blant sakene som skal opp i møtet.
  05.02.2015
 • kommunevåpen

  Satsar på velferdsteknologi

  Stord kommune deltek i desse dagar på Nasjonal nettverkssamling i velferdsteknologi der prosjektkommunane deler erfaringar frå sine prosjekt.
  03.02.2015
 • GUnnhild Enes og Frank Robert Haugland

  Utdanningsmessa 2015

  Utdanningsmessa for Sunnhordland i 2015 vert arrangert for 25. gong i Stord Idrettspark, Vikahaugane på Leirvik 28. og 29. januar 2015.
  28.01.2015
 • to lærlingar

  Lærling rekruttering

  På fredag 23. januar var lærlingkoordinator Siv Nesse på rekrutteringstokt på Fitjar vidaregåande skule.
  26.01.2015
 • kommunevåpen

  Varsling24

  Stord Brann og redning har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggjarane kan varslast med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendingar.
  23.01.2015
 • Ordførar klubba

  Forvaltningsstyret 29. januar

  Detaljregulering av Litlabø massedeponi, detaljregulering av båthotell på Skjersholmane og etablering av hamnebasseng på Grov er blant sakene som skal opp i møtet.
  22.01.2015
 • Føre var logo

  Føre Var rapport

  Her kjem siste Føre Var Stord, som gjev eit oppdatert bilete på dei lokale rustrendane.
  19.01.2015
 • kommunelogo

  Evaluering av "Nina"

  Onsdag 14. januar møtte deler av beredskapsgruppa til evaluering av beredskapen rundt stormen "Nina".
  15.01.2015
1 2 > »
.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM