Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • bok

  Sommaropning i biblioteket

  Her finn du Stord folkebibliotek sine opningstider i sommar.
  30.06.2017
 • Utstrekt hand

  Treng godt vaksne støttekontaktar

  Det er behov for støttekontaktar av begge kjønn.
  30.06.2017
 • vallogo

  Stortingsvalet 2017 - Tidlegrøysting

  Det er høve til å røysta frå 3. juli til og med 9. august i rådhuset mellom klokka 09.00 og 15.00 kvardagar.
  27.06.2017
 • buss

  Nytt rutetilbod for buss

  2. juli startar sommarrutene for Sunnhordland opp med ein del endringar i rutetilbodet og busslinene i områda Rommetveit, Ådland, Eldøyane, Heiane og Sagvåg.
  22.06.2017
 • barn frå Villvettene friluftsbarnehage

  Presentasjon av førskulebarn sine innspel til gode møteplassar.

  I dag var det barnehagane sin tur til å fortelje kva dei synest er gode møteplassar i nærmiljøet. Dei hadde laga flott utstilling og presentasjon av prosjektet.
  21.06.2017
 • e-post banner

  Er du klar for det digitale radioskiftet?

  Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalar som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?
  20.06.2017
 • pengar

  Kva tid får eg skattepengane?

  Skatteetaten melder om at den elektroniske skattemeldinga vert tilgjengeleg 4. april. Vanlege lønstakarar og pensjonistar får skatteoppgjeret sitt frå 22. juni.
  19.06.2017
 • Fasade kulturhuset

  Kulturhuset sommaren 2017

  Opningstider f.o.m. veke 26 og t.o.m. veke 32:
  15.06.2017
 • katten Kari-Kari

  Vann publikumspris

  ​I førre veke mottok koordinator Liv Astrid Fylksnes og Gerd Turid Nygård publikumsprisen av Linda Buettners praksispris for 2017 på vegne av Stord sjukeheim sin avdeling Backertunet for prosjektet "Kari-Kari vår gode medhjelper".
  14.06.2017
 • Søknad - Den kulturelle spaserstokken

  Den kulturelle spaserstokken er ei nasjonal kultursatsing som har som mål å sørgje for profesjonell kunst og kulturformidling av høg kvalitet til eldre.
  07.06.2017
 • bok

  Sommarles frå 1. juni

  Bli med på den kulaste lesekampanjen!
  29.05.2017
 • Rådmann saman med Stein Ove Agdestein og Ole Yttredal

  Låner ut KNM Stord

  Stord kommune har inngått avtale om utlån/deponi av modell av KNM Stord til Stord maritime museum.
  24.03.2017
 • Utstrekt hand

  Treng mannlege støttekontaktar

  Tilrettelagt fritid har behov for fleire godt vaksne mannlege støttekontaktar
  14.03.2017
 • Fleire med!

  Fleire med er eit treårig nyoppstarta prosjekt
  28.02.2017
 • Årsrapport 2016 - Onsdagsklubben

  Onsdagsklubben har 28 medlemer i alderen frå om lag 26 til 76 år.
  10.02.2017
 • HEIA FLÅKLYPA!

  Riksteatret kjem til Stord Kulturhus 8. februar kl 18.00.
  01.02.2017
 • UKM 2017

  Påmeldinga til UKM er opna på ukm.no.
  18.01.2017
 • Husbanken sin logo

  Endra bustøttedatoar

  Frå 2017 endrar Husbanken søknadsfrist og utbetalingsdato for bustønad.
  20.12.2016
 • Sal av fotografi av Bjørn Østrem

  Stord kommune har kjøpt fotografi tekne av fotograf Bjørn Østrem.
  10.11.2016
 • kommunevåpen

  Rapport om trivsel i Sagvåg/Litlabø

  Rapporten om kva innbyggjarane i Sagvåg og Litlabø meinar fremjar trivsel og fellesskap, er klar.
  05.07.2016
 • kommunevåpen

  Vil ha brukarmedverknad

  Torsdag 17. mars vart det signert samarbeidsavtale mellom Hordland fylkeskommune og Stord kommune om Prosjektet "nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelsa".
  18.03.2016
 • Representantar frå Noreg og Guatemala

  Avslutning av MIC-prosjektet

  Norad vedtok i april at 2014 skulle vera eit utfasingsår for det internasjonale kommunale samarbeidsprosjektet MIC. Prosjektet vert avslutta 31. desember 2014.
  19.12.2014
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen