Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • kommunevåpen

  Kurs i meistring av depresjon

  Kurs i Meistring av Depresjon (KiD) er eit kognitivt basert kurs for vaksne som er nedstemd/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptom.
  24.02.2017
 • Frimerker

  TUBFRIM deler ut kr 650.000,-

  Brukte frimerker som blir til gode tiltak for funksjonshemma barn og unge.
  24.02.2017
 • Pensjonistkino fredag 24.02

  Filmen som vert vist er Jeg, Daniel Blake
  23.02.2017
 • filmstripe

  Sjå opptak frå kommunestyret 16. februar

  Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  17.02.2017
 • pengar

  Kommunerekneskapen for 2016

  Stord kommune har eit positivt resultat på 37,8 millionar kroner, om lag 0,8 mill. kroner under budsjettert overskot på 38,6 millionar kroner.
  15.02.2017
 • Årsrapport 2016 - Onsdagsklubben

  Onsdagsklubben har 28 medlemer i alderen frå om lag 26 til 76 år.
  10.02.2017
 • HEIA FLÅKLYPA!

  Riksteatret kjem til Stord Kulturhus 8. februar kl 18.00.
  01.02.2017
 • Tryggleiksalarm

  Deler erfaringar om velferdsteknologi

  I dag er Førde kommune på hospitering for å sjå korleis Stord kommune har innført og tatt i bruk velferdsteknologi i ulike tenester i pleie- og omsorgssektoren.
  27.01.2017
 • skeiser

  Opning av skeisebane

  Skeisebanen ved Stord Idrettspark på Vikahaugane vart opna for publikum 13. januar.
  18.01.2017
 • UKM 2017

  Påmeldinga til UKM er opna på ukm.no.
  18.01.2017
 • ordførarklubba

  Endringar i møtedatoar

  Det er gjort litt endringar i møtedatoar for dei politiske møta i januar og februar.
  13.01.2017
 • basseng

  Innfører kortbetaling ved bading på rehaben

  Frå i dag kan du også betala med kort på offentleg bading i varmtvassbassenget ved Stord rehabiliteringssenter.
  13.01.2017
 • bøker

  Vårarrangement på biblioteket

  Det er mange planlagte arrangement ved hovudbiblioteket framover våren.
  13.01.2017
 • Oversiktsbilete frå folka i kafeen

  Fokus på arbeid

  Torsdag 5. januar var oppstart for moglegheitskaféen som skal hjelpa å motivera og skapa eit sosialt nettverk mellom arbeidssøkjande på tvers av fag og kompetanse.
  05.01.2017
 • helsenorge logo

  No slepp du søkja om frikort

  Frikort for eigenandelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du søkja om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.
  04.01.2017
 • Husbanken sin logo

  Endra bustøttedatoar

  Frå 2017 endrar Husbanken søknadsfrist og utbetalingsdato for bustønad.
  20.12.2016
 • Sal av fotografi av Bjørn Østrem

  Stord kommune har kjøpt fotografi tekne av fotograf Bjørn Østrem.
  10.11.2016
 • kommunevåpen

  Hjelp oss å kartleggja kva behov pårørande til heimebuande har.

  Prosjektet som tek for seg tilbod til vaknse pårørande med stor og langvarig belastning er i startfasen og treng di hjelp til å kartlegga ulike behov. Svarfrist er søndag 20. november.
  08.11.2016
 • kommunevåpen

  Rapport om trivsel i Sagvåg/Litlabø

  Rapporten om kva innbyggjarane i Sagvåg og Litlabø meinar fremjar trivsel og fellesskap, er klar.
  05.07.2016
 • Representantar frå Noreg og Guatemala

  Avslutning av MIC-prosjektet

  Norad vedtok i april at 2014 skulle vera eit utfasingsår for det internasjonale kommunale samarbeidsprosjektet MIC. Prosjektet vert avslutta 31. desember 2014.
  19.12.2014
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen