Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Tapping av vatn

  Vasstenging i området Bjellandsvegen


  24.01.2017
 • Sunnhordland interkommunale legevakt logo

  Legevakta flyttar

  Den 1. februar flyttar legevakta inn i det nye Legevaktbygget som ligg like ved Stord sjukehus.
  23.01.2017
 • ordførarklubba

  Komité for oppvekst og utdanning 31. januar

  Etablering av vikarpool for grunnskulane og barnehagane står på saklista for møtet.
  20.01.2017
 • Kreftforeningen sin loge

  Temakafé for kreftramma

  Torsdag 26. januar startar frivillige i Kreftforeningen opp første temakafé for kreftramma, pårørande og etterletne i Sunnhordland.
  19.01.2017
 • skeiser

  Opning av skeisebane

  Skeisebanen ved Stord Idrettspark på Vikahaugane vart opna for publikum 13. januar.
  18.01.2017
 • UKM 2017

  Påmeldinga til UKM er opna på ukm.no.
  18.01.2017
 • mann som viser musklar

  Seminar om dopingbruk

  Onsdag 25. januar er det miniseminar om doping på Stord vidaregåande skule.
  17.01.2017
 • kaffekopp

  Språkkafé 18. januar

  Onsdag 18. januar byrjar språkkaféen opp att på Stord folkebibliotek. Kaféen er for personar med utanlands bakgrunn som ønskjer norsk språktrening.
  16.01.2017
 • ordførarklubba

  Endringar i møtedatoar

  Det er gjort litt endringar i møtedatoar for dei politiske møta i januar og februar.
  13.01.2017
 • basseng

  Innfører kortbetaling ved bading på rehaben

  Frå i dag kan du også betala med kort på offentleg bading i varmtvassbassenget ved Stord rehabiliteringssenter.
  13.01.2017
 • bøker

  Vårarrangement på biblioteket

  Det er mange planlagte arrangement ved hovudbiblioteket framover våren.
  13.01.2017
 • Oversiktsbilete frå folka i kafeen

  Fokus på arbeid

  Torsdag 5. januar var oppstart for moglegheitskaféen som skal hjelpa å motivera og skapa eit sosialt nettverk mellom arbeidssøkjande på tvers av fag og kompetanse.
  05.01.2017
 • helsenorge logo

  No slepp du søkja om frikort

  Frikort for eigenandelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du søkja om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.
  04.01.2017
 • dansing

  Ledige plassar i kulturskulen

  Kulturskulen har nokre ledige elevplassar
  04.01.2017
 • logo

  Moglegheitskafe 5. jan

  Kaféen er eit tilbod til dei som ynskjer å ha ein sosial arena, med mogleheiter for å bygga nettverk på tvers av fag og kompetanse. Kaféen er kvar torsdag på Den Blå Time, Frugård.
  03.01.2017
 • parkeringsskilt

  Nye parkeringsreglar

  Frå nyttår skjer ein del endringar innanfor regelverk om parkering. Det vert innført ny parkeringsforskrift om vilkår for parkering og det vert gjort nokre justeringar i forskrift om offentlige parkeringsgebyr.
  30.12.2016
 • Vinnarane Juni Mehammer og Sara Brosvik

  Fekk pris for innovasjon og nytenking

  På kommunestyret 22. desembert vart prisen for innovasjon og nytenking delt ut til prosjekta "Vårslepp på torget" og "Førebyggjande heimebesøk".
  23.12.2016
 • Husbanken sin logo

  Endra bustøttedatoar

  Frå 2017 endrar Husbanken søknadsfrist og utbetalingsdato for bustønad.
  20.12.2016
 • Siri Presthaug får fagbrev om

  11 fekk fagbrev

  Tysdag 13. desember var det utdeling av fagbrev til lærlingane som no har blitt fagarbeidarar i IKT servicefaget, helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget.
  14.12.2016
 • Sal av fotografi av Bjørn Østrem

  Stord kommune har kjøpt fotografi tekne av fotograf Bjørn Østrem.
  10.11.2016
 • kommunevåpen

  Hjelp oss å kartleggja kva behov pårørande til heimebuande har.

  Prosjektet som tek for seg tilbod til vaknse pårørande med stor og langvarig belastning er i startfasen og treng di hjelp til å kartlegga ulike behov. Svarfrist er søndag 20. november.
  08.11.2016
 • kommunevåpen

  Rapport om trivsel i Sagvåg/Litlabø

  Rapporten om kva innbyggjarane i Sagvåg og Litlabø meinar fremjar trivsel og fellesskap, er klar.
  05.07.2016
 • Representantar frå Noreg og Guatemala

  Avslutning av MIC-prosjektet

  Norad vedtok i april at 2014 skulle vera eit utfasingsår for det internasjonale kommunale samarbeidsprosjektet MIC. Prosjektet vert avslutta 31. desember 2014.
  19.12.2014
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen