Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • ordførarklubba

  Komite for rehabilitering, helse og omsorg 3. november

  Høyring om krav om at legar skal vera spesialist i allmennmedisin og godkjenning av forprosjektrapportane for Sæbø gard og ny sjukeheim er sakene som skal handsamast i møtet.
  28.10.2016
 • Jørund Tvedt, Marianne Kannelønning, Cecilie Alfredsen og Elen Risnes

  Nettverk for barnevernstenester

  Representantar frå Sunnhordland interkommunale barnevernteneste (SIB) og strategisk leiing deltek i KS sitt effektiviseringsnettverk for barnevern. Nettverket består 12 kommunar og skal vara i eitt år.
  28.10.2016
 • kursdeltakarar

  Temadag om mobbing

  I dag er det temadag for alle tilsette i grunnskulen. PPT, Helsestasjon og BUP er og inviterte.
  28.10.2016
 • Harry Herstad og Nils Erik Røyrvik

  Ordføraren blir fosterheimsambassadør

  Tysdag 25. oktober vart ordførar Harry Herstad i Stord kommune utnemt til fosterheimsambassadør.
  25.10.2016
 • ordførarklubba

  Komité for næring, miljø og kultur 2. november

  Årsbudsjett Stord hamnestell og søknad om støtte til vøling av gulv i Litlabø og Sagvåg samfunnshus er blant sakene som skal handsamast i møtet.
  24.10.2016
 • ordførarklubba

  Komité for oppvekst og utdanning 1. november

  Det er kun meldingssaker på dette møtet.
  24.10.2016
 • Bøker

  "Farvel, Syria"

  Onsdag 26. oktober kl. 19 vil Emil Andre Erstad i dialog med Svein Olav Langåker samtale om boka «Farvel, Syria. Om eit folk på flukt» på Stord folkebibliotek.
  24.10.2016
 • Del av vegen rundt Ådlandsvatnet

  Turveg rundt Ådlandsvatnet

  Turvegen rundt Ådlandsvatnet vert lyssett i kveld
  21.10.2016
 • ordførarklubba

  Sjå opptak frå kommunestyret 20. oktober

  Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv. Me beklagar at dei første minuttane er utan lyd.
  21.10.2016
 • Utdeling av diplom for miljøfyrtårn

  Fekk Miljøfyrtårn sertifikat

  I dag fekk Glass og Byggteknikk AS overrekt Miljøfyrtårn sertifikat av ordførar Harry Herstad i kommunestyret.
  20.10.2016
 • Rådmann Magnus Mjør

  Budsjettframlegg frå rådmannen

  Rådmann Magnus Mjør legg fram sitt framlegg til budsjett 2017 og økonomiplan for 2017-2020 for kommunestyret i dag.
  20.10.2016
 • Heine Nysæther

  Hamna lagar eigen cd

  Brukarane av Hamna kontaktsenter har laga eigenkomponert cd.
  19.10.2016
 • rådmann Magnus Mjør deler ut roser til det nye ungdomsrådet

  Nye medlemar i ungdomsrådet

  Måndag 17. oktober vart nytt Ungdomsråd konstituert i Stord kommune.
  18.10.2016
 • eldre kvinne

  Fokus på psykisk helse

  Det er menneskeleg å ha det vanskeleg. Dessverre er det mange av oss som drikk alkohol for å dempe tunge kjensler når dei oppstår. Derfor er kommunen i desse dagar med på å setje temaet alkohol og psykisk helse på dagsordenen lokalt.
  11.10.2016
 • ordførar Harry Herstad og Ole Severin Nesse signerer avtale

  Signerte avtale med idretten

  I dag signerte ordførar Harry Herstad samarbeidsavtale mellom Stord kommune og Stord idrettsråd.
  07.10.2016
 • ordførar Harry Herstad opna nybygg på Hystad skule

  Strålande nyopning på Hystad

  Både sola og elevar strålte under opninga av det nye bygget på Hystad skule tysdag.
  04.10.2016
 • kommunevåpen

  Seniorprisen til Junge

  Hans Christian Junge fekk seniorprisen 2016. Prisen vart delt ut på eldredagen laurdag 1. oktober.
  03.10.2016
 • kommunevåpen

  Spår positivt handlingsrom for Stord

  Folkevekst bidrar til at Stord skårer bra på Kommunal Rapport sine spådommer om kor stort handlingsrom kommunane vil ha i 2020. Men politikarane kan ikkje vente seg mykje pengar på bok.
  30.09.2016
 • basseng

  Gratis symjekurs

  Stord kommune inviterer til gratis symjekurs for elevar i 5. til 10 klasse.
  29.09.2016
 • Sjukepleiar og to bebuarar på Knutsaåsen omsorgssenter

  Oppussa omsorgssenter

  Knutsaåsen omsorgssenter har fått eit realt ansiktsløft. Det er pussa opp utvendig på 2/3 delar av bygget.
  22.09.2016
 • kommunevåpen

  Studert stadidentitet i Stord

  Studentar ved Universitetet i Bergen har laga ein rapport om stadidentitet i Stord.
  21.09.2016
 • tapper vatn i glas

  Vasstenging i området Mosahaugen og Banevegen

  Det er planlagt arbeid på vassleidningsnettet i deler av området Mosahaugen og Banevegen måndag 19. september.
  16.09.2016
 • bilete av hasj

  Undersøking om cannabis

  I dag presenterte SLT koordinator Bjarte Epland ei ny lokal undersøking om bruk av cannabis blant ungdom og unge vaksne i alderen 16-23 år i Stord kommune.
  12.09.2016
 • Onsdagsklubben hausten 2016

  Programmet for Onsdagsklubben hausten 2016 er klart.
  07.09.2016
 • Velkomen til «Klimadugnad Stord»!

  Endringane kjem nedanfrå!
  07.09.2016
1 2 3 > »
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen