Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • bøker

  Boksal

  Etter oppryddinga på folkebiblioteket i sommar er det eit uval bøker for sal.
  08.07.2016
 • Bøker

  Populær lesekampanje

  Mange barn på Stord deltek i Stord folkebibliotek si lesekampanje "Sommarles".
  07.07.2016
 • kommunevåpen

  Rapport om trivsel i Sagvåg/Litlabø

  Rapporten om kva innbyggjarane i Sagvåg og Litlabø meinar fremjar trivsel og fellesskap, er klar.
  05.07.2016
 • Folkemasse på torget

  Flott framsyning av gardekompaniet

  Fleire tusen møtte opp fredag 1. juli for å sjå HM Kongens Garde 3. gardekompani på Leirvik torg.
  04.07.2016
 • Bøker

  Opningstider biblioteket

  Stord folkebibliotek har sommaropningstider i perioden 4. juli-20. august.
  04.07.2016
 • Kommunevåpen

  Ny kommunalsjef

  Stord kommune har tilsett Lovise Vestbøstad som ny kommunalsjef med ansvar for dei tekniske tenestene kommunalteknikk, eigedom, brannvesen, hamnestell, regulering, byggesak og oppmåling, samt veg, trafikk og parkering.
  30.06.2016
 • Syklist

  2. etappe startar på Stord

  Torsdag 1. september går 2. etappe i sykkelrittet Tour des Fjords frå Stord til Odda. Etappen er 212,5 km.
  29.06.2016
 • Framside rettleiar

  Ny rettleiar skal førebyggje radikalisering

  Saman med lokalt politi har kommunane Bømlo, Fitjar og Stord utarbeidd ein rettleiar som skal førebyggje radikalisering.
  28.06.2016
 • Logo

  Startar opp med gatefotball

  Stord gatefotball, Mental helse Stord/Fitjar, Stord Frivilligsentral og Frisklivssentralen startar i samarbeid opp med gatefotball på Stord.
  27.06.2016
 • kommunevåpen

  Heilskapleg tilbod for vaksne pårørande

  Stord kommune har søkt og fått midlar til å skape eit meir heilskapleg tilbod for vaksne pårørande med stor og langvarig belastning.
  27.06.2016
 • ordførarklubba

  Sjå opptak frå kommunestyret 23. juni

  Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  24.06.2016
 • Dagleg leiar Nina Lovise Langeland

  Frivilligsentralen vert kommunal

  Kommunestyret vedtok samrøystes i møtet 28. april i år at Stord Frivilligsentral skal drivast vidare som ei kommunal avdeling under eining for kulturtenester.
  24.06.2016
 • Feiar

  Krav om feiing i fritidsbustader

  Frå 1. januar 2016 blir same krav til branntryggleik stilt til fritidsbustader som heilårsbustader.
  23.06.2016
 • Barn som går tur

  Framleis arbeid på turveg rundt Ådlandsvatnet

  Opninga vart feira i midten av juni, men turvegen rundt Ådlandsvatnet er framleis ikkje heilt ferdigstilt.
  23.06.2016
 • Brannmenn

  Forbodet mot eldbruk er oppheva

  Stord brann og redning opphevar no forbodet mot eldbruk.
  20.06.2016
 • Logo

  Frivilligsentralen i sommar

  Frivilligsentralen held stengt neste veke på grunn av sommarleir på Halsnøy for vaksne med utviklingshemming.
  20.06.2016
 • Logo

  Kampanje om psykisk helse

  I sommar rettar Helse Vest søkjelyset på ungdom og psykisk helse, både for å bidra til større openheit, men òg for å vise at det er god hjelp å få.
  20.06.2016
 • Basseng

  Stenging av varmtvassbasseng i sommar

  Varmtvassbassenget ved Stord kommunale rehabiliteringssenter held sommarstengt frå 18. juni og fram til 23. august 2016.
  20.06.2016
 • kursdeltakarar på datamaskiner

  Kurs i hjelpemiddelformidling

  Stord kommune har denne veka fått 50 nye hjelpemiddelkontaktar!
  17.06.2016
 • Barn på turveg

  Stor stas med opning av turveg

  Fleire hundre møtte opp på opninga av turvegen rundt Ådlandsvatnet. Turvegen er det største friluftsprosjektet kommunen har gjennomført.
  17.06.2016
 • Informasjonsskilt

  Historisk tur på Rommetveit

  Fleire deltok når Stord sogelag arrangerte "Historisk tur på Rommetveit" for å markere to kulturminner som er blitt rydda fram og markerte med informasjonsskilt.
  16.06.2016
 • Eventyrskogen

  Årets tildeling av spelemidlar

  Stord kommune får tildelt spelemidlar på om lag 5,5 millionar kroner i år fordelt på både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
  13.06.2016
 • Øystein Olsen og Aud Vad spelar trekkspel

  Friluftsliv for alle

  Med strålande ver, fiskekaker på bålpanne, kaffi kokt på trestubbe og toradermusikk vart første friluftsamling ein stor suksess.
  08.06.2016
 • Utstrekt hand

  Treng mannlege støttekontaktar

  Tilrettelagt fritid har behov for fleire mannlege støttekontaktar
  08.06.2016
 • Folk på Leirvik torg

  Nyttig møte på torget

  Brukarar av elektriske rullestolar og skuterar som møtte opp på Leirvik torg torsdag 2. juni fekk svar og hjelp av både terapeutar og teknikarar.
  02.06.2016
1 2 3 > »
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen