Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Stord Næringsråd sin logo

  Stord Næringsråd får ny samarbeidspartnar

  Haugaland Kraft går inn som ein av Stord Næringsråd sine hovudsamarbeidspartnarar frå 2016. Haugaland Kraft og Stord Næringsråd har i dag signert ein 3-årig hovudsamarbeidsavtale.
  12.02.2016
 • Stord får Parkert piano

  Hausten 2015 vart organisasjonar, institusjonar, skular og andre invitert til å søkja om å ta del i prosjektet Parkert piano.
  12.02.2016
 • Alt klart for UKM!

  Laurdag 13.02 brakar det laus med UKM i Stord kulturhus.
  10.02.2016
 • samarbeidsrådet sin logo

  Moglegheitsarena for arbeidsledige

  NITO, NAV, Atheno, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, HSH, Fellesforbundet og næringsråda i region, står samla bak Moglegheitsarena for arbeidsledige som vert arrangert den 23.februar på Stord Hotell.
  09.02.2016
 • kommunevåpen

  DIKT & DATT

  Eit skrive- og leseprosjekt for personar med utfordringar
  08.02.2016
 • Stordflyet

  Sikra drift av Stord Lufthamn

  Samferdselsdepartementet inngår avtale med lufthamnene Stord, Notodden og Ørland om kompensasjon av kostnadar til drift, for femårsperioden 2016-2020.
  08.02.2016
 • Gutar som skriv på ark

  Vinnar av quiz

  Det er no trekt ein vinnar av quizen som rehabilitering, helse og omsorgsstanden hadde på utdanningsmessa.
  08.02.2016
 • motorsag

  Motorsagkurs

  Kurs i bruk og stell av motorsag 4. og 5. mars.
  05.02.2016
 • Ordførarklubba

  Forvaltningsstyret 11. februar

  Detaljregulering og fastsetjing av planprogram for Langelandstølen, og samanslåing av naust i Eldøyane er blant sakene som skal opp i møtet.
  04.02.2016
 • Ordførarklubba

  Formannskapet 10. februar

  Godkjenninger av avtale om kommunesamanslåing og busetting av flyktningar er blant sakene som skal opp i møtet.
  03.02.2016
 • Treff for eldre

  Har du ledig tid og lyst til å bruka den saman med andre?
  03.02.2016
 • Kystverket sin logo

  Får tilskot til hamnesamarbeid

  Stord hamnestell får tilskot til hamnesamarbeid for å auka andelen av gods som vert frakta på sjø.
  02.02.2016
 • Den kulturelle spaserstokken våren 2016

  Her finn du aktivitetar i Den kulturelle spaserstokken denne våren.
  02.02.2016
 • navlogo

  Auka arbeidsløyse

  Arbeidsløysa i Sunnhordland har ein auke i januar med 302 i høve til desember 2015. I høve til januar 2015 er det ein auke på 593.
  31.01.2016
 • Ordførarklubba

  Komité for rehabilitering, helse og omsorg 4. februar

  Forstudierapport nye sjukeheimsplassar er blant sakene som skal opp i møtet.
  30.01.2016
 • hus

  Ledige omsorgsbustadar

  Stord kommune har ledige omsorgsbustadar. Personar som grunna alder, funksjonshemming, funksjonsnedsetjing eller sjukdom har behov for omsorgsbustad, kan søkja. Søknadsfrist er snarast.
  29.01.2016
 • røykvarsler

  Krav til fleire røykvarslarar

  Frå 01.01 2016 kom ny forskrift til brannførebygging. Den stiller krav til fleire røykvarslarar i bustaden din.
  28.01.2016
 • ordførarane Wenche Tislevoll og Harry Herstad

  Stord og Fitjar har inngått avtale om kommunesamanslåing

  Det var ein historisk dag i rådhuset i dag då ordførarane i Stord og Fitjar signerte avtale om kommunesamanslåing. No skal innbyggjarane ta stilling til samanslåinga i ein felles folkerøysting 25. april.
  28.01.2016
 • to lærlingar

  Treng lærlingar

  Stord kommune er på jakt etter lærlingar. Søknadsfrist er 1. mars.
  21.01.2016
 • Treng mannlege støttekontaktar

  Tilrettelagt fritid har behov for fleire mannlege støttekontaktar
  20.01.2016
 • vaksinasjon

  Influensasesongen igong

  Stigande tal på statistikken indikerer at influensasesongen har starta for i år i Noreg. Me reknar med at toppen kjem om 3-4 veker.
  19.01.2016
 • helseministeren og ordførar

  Besøk av helseministereren

  I dag besøkte statsråd Bent Høie Stord. Han var innom både Helse fonna og rådhuset.
  15.01.2016
 • kommunevåpen

  Vinnar av tursekk

  Torsdag 14. januar vart det føretatt trekning i «Saman om ein betre kommune» sin Instagram-konkurranse som fann stad ved arrangementet TA15 i kulturhuset 19. og 20. oktober.
  15.01.2016
 • sand

  Gratis strøsand

  Eldre og uføre kan få tilkøyrd gratis strøsand. Ta kontakt med frivilligsentralen.
  14.01.2016
 • Gamle Huglo skule

  Utlån Huglo skule


  13.01.2016
1 2 > »
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM