Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Vasskran

  Vasstenging i området Langelandsvegen


  23.01.2015
 • Vasskran

  Arbeid på vassleidningsnettet i området Sagvåg


  23.01.2015
 • kommunevåpen

  Varsling24

  Stord Brann og redning har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggjarane kan varslast med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendingar.
  23.01.2015
 • skjorte

  Bytebutikken treng påfyll

  Hamna kontaktsenter sin bytebutikk treng fleire klede, sko og vesker. Har du liggande noko som du ikkje brukar?
  22.01.2015
 • Ordførar klubba

  Forvaltningsstyret 29. januar

  Detaljregulering av Litlabø massedeponi, detaljregulering av båthotell på Skjersholmane og etablering av hamnebasseng på Grov er blant sakene som skal opp i møtet.
  22.01.2015
 • Ordførar klubba

  Formannskapet 26. januar

  Kommunedelplan for Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015 -2025, interkommunal strandsoneplan og revidering av politisk reglement og retningsliner er blant sakene som skal handsamast i møtet.
  22.01.2015
 • bøker

  Populære bøker siste halvår

  Her er ei liste over dei mest populære utlånte bøkene.
  20.01.2015
 • Føre var logo

  Føre Var rapport

  Her kjem siste Føre Var Stord, som gjev eit oppdatert bilete på dei lokale rustrendane.
  19.01.2015
 • kommunelogo

  Evaluering av "Nina"

  Onsdag 14. januar møtte deler av beredskapsgruppa til evaluering av beredskapen rundt stormen "Nina".
  15.01.2015
 • ordførarklubba

  Komité for rehabilitering, helse og omsorg 22. januar

  Tilskot til frivillige lag og organisasjonar som bidrar til integrering og høyringsuttale for prioriteringar i helsetensta NOU er sakene som skal handsamast i møtet.
  15.01.2015
 • Illustrasjon av kart

  Stord som by og regionsenter

  Forprosjektet som gjev ei overordna samfunnsanalyse for både Stord og Sunnhordland er ferdigstilt.
  14.01.2015
 • Kommunevåpen

  Trening med parkinsonsgruppa

  Trening med parkinsonsgruppa startar onsdag 14. januar klokka 11.30 på Stord kommunale rehabiliteringssenter.
  14.01.2015
 • tre over veg i Nesskogen

  Usikre turløyper/skogsvegar

  Det har kome melding om mykje trefall i turløypene/skogsvegane rundtom i kommunen.
  13.01.2015
 • Logo

  Opning av Friluftslivets år 2015

  Over heile Noregs land vil det 13. januar bli feira at 2015 er friluftslivets år, og mange har tatt utfordringa om å liggje ute denne natta.
  09.01.2015
 • Sykkelstativ

  Nytt sykkelstativ avduka

  Onsdag 7. januar vart det nye sykkelskuret utanfor rådhuset avduka. Ordførar Liv Kari Eskeland opna det nyaste tilskotet til sykkelbyprosjektet saman med deltakarar i sykkelbygruppa frå Stord kommune, Statens vegvesen og fylkeskommunen.
  08.01.2015
 • Basseng

  Bassenget stengt i dag

  Bassenget i Stord rehabiliteringssenter er stengt i dag på grunn av lekkasje.
  08.01.2015
 • Logo

  Ny a-ordning gjeld frå 1. januar

  A-ordninga gjeld for alle arbeidsgjevarar og andre som utbetalar løn, pensjon og ytingar.
  07.01.2015
 • Utrykkingskjøretøy

  Nytt namn på brannvesenet

  Frå 1. januar 2015 heiter brannvesenet i Stord kommune Stord brann og redning.
  07.01.2015
 • Ordførar Liv Kari Eskeland

  Markerer opning av friluftslivsår

  Friluftsrådenes Landsforbund har utnemnt ordførar Liv Kari Eskeland og fire andre personar til ambassadørar for Friluftslivets år 2015. Eskeland markerer opninga av året med å overnatta ute saman med ordførarane i dei åtte nabokommunane.
  05.01.2015
 • Stord kulturhus

  Biblioteket utvidar opningstida

  Hovudbiblioteket i kulturhuset får utvida opningstid frå måndag 5. januar 2015.
  05.01.2015
 • Pengar

  Får midlar til "Gangbar Leirvik"

  Hordaland fylkeskommune løyver 100 000 kroner til prosjektet "Gangbar Leirvik".
  05.01.2015
 • Fly

  Rekordår for Stord lufthamn

  Stord lufthamn kan vise til særs positiv trafikkutvikling i fjor. Nærare 40 000 reisande tok turen frå Stord lufthamn i løpet av 2014.
  05.01.2015
 • Kommunevåpen

  Stord blant beste kommunar

  Stord kommune er blant dei beste kulturminne-kommunane i landet, viser lista som Riksantikvaren har laga over dei norske kommunane som er flinkast til å forvalte kulturminna sine.
  05.01.2015
 • Illustrasjonsbilete

  Eit skritt nærare tursti

  Stord kommune har kome til løysing med alle grunneigarane, og avtalane i høve tursti rundt Ådlandsvatnet er signerte.
  19.12.2014
 • Representantar frå Noreg og Guatemala

  Avslutning av MIC-prosjektet

  Norad vedtok i april at 2014 skulle vera eit utfasingsår for det internasjonale kommunale samarbeidsprosjektet MIC. Prosjektet vert avslutta 31. desember 2014.
  19.12.2014
1 2 > »
.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM