Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Flott teaterframsyning

  Torsdag 26. november gjekk teppet opp for “Heavykatten og Reven Ruben”.
  27.11.2015
 • filmstripe

  Sjå opptak frå kommunestyret 26. november

  Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  27.11.2015
 • brannbil

  Aksjon bustadbrann

  Minst 41 prosent av bustadbrannane i Hordaland kjem frå feil i el-anlegg eller feil bruk av elektriske utstyr. Det viser nye tal frå DSB for den siste tiårsperioden.
  26.11.2015
 • Magnus Mjør tek Øyvind Mehammer i handa

  Stord handball og Stord HK elite + MOT

  Rådmann og lokal MOT leiar signerte fredag 20.11.15 samarbeidsavtale med styreleiar for Stord handball Aksel Sæter og styreleiar Stord HK elite Øyvind Nyhammer om at klubbane inngår i «lokalsamfunnet med MOT».
  25.11.2015
 • Ordførarklubba

  Forvaltningsstyret 3. desember

  Detaljregulering i Svehaugen 2-1 og frådeling av grunneigedom på Økland er blant sakene som skal opp i møtet.
  25.11.2015
 • Kran som dryp

  Vassmålar - avlesing 2. halvår


  24.11.2015
 • bok

  Frå bokhausten

  Her er eit knippe bøker som me tenkjer at du vil ha glede av å lesa.
  24.11.2015
 • MOT banner

  MOT til å glede-dagen

  Måndag 23.november er MOT til å glede-dagen og alle vert utfordra til å spreie glede.
  23.11.2015
 • Ordførarklubba

  Formannskapet 2. desember

  Forslag til kommunedelplan for E39 ut på høyring og uttale vedk. auka takst av bompengar i Bømlopakken er sakene som skal opp i møtet.
  23.11.2015
 • Ordførarklubba

  Kommunestyret 26. november

  Organisering og drift av idrettsanlegget på Vikahaugane, etablering av beredskapslager på Eldøyane og intensjonsavtale for kommunereform i Sunnhordland er blant sakene som skal opp i møtet.
  19.11.2015
 • Sæbø gard

  Julemarknad på Sæbø gard

  Søndag 29. november vert det julemarknad kl 16.30 til 19.30.
  16.11.2015
 • Ordførarklubba

  Treng engasjerte medlemar

  Stord kommune treng nye medlemmer til Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma (RFF) for den nye kommunestyreperioden (2015-2019).
  13.11.2015
 • kommunevåpen

  Truleg slutt på dei kommunale føretaka

  Formannskapet vedtok i møte 11. november med 5 mot 3 røyster at dei kommunale føretaka Stord Vatn og Avlaup KF og Stord Kommunale Eigedom KF skal leggast ned frå nyåret.
  12.11.2015
 • samarbeidsrådet sin logo

  Plan for idrett, friluftsliv- og kulturanlegg i Sunnhordland 2016-2020

  Samarbeidsrådet for Sunnhordland har i møte 30. oktober 2015 vedteke å revidere eksisterande plan for regionale idretts, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2011-2013(15).
  12.11.2015
 • ein som får sprøyte

  Utbrot av kusma

  Det går føre seg eit utbrot av kusma i studentmiljøet i Trondheim og det er påvist nokre få tilfelle i Bergen knytt til det same. Me må rekna med at det framover kan koma vaksne kusmasjuke personar i fleire studentmiljø og kommunar.
  12.11.2015
 • Kunst av Kjersti Elisabeth Matre

  45 år med rekordutstilling

  I år er Stord kunstlag 45 år, og feirar både med ny logo og rekordpåmelding til medlemsutstillinga 2015.
  12.11.2015
 • Terje Lamo, Annar Westerheim og Stein Braathen fortel om gamlevegen

  Bydelsmarsj for tredje gong

  Stord kommune ynskjer å vise fram noko av dei gode friluftsarrangemanga som finn stad i Friluftlivets år sjølv om dei ikkje er nye i dette året.
  09.11.2015
 • kommunevåpen

  Ønskjer etablering av kommunalt asylmottak

  Rådmannen i Stord ønskjer å utarbeda eit konsept for å driva eit mottak i kommunal regi, og vil arbeida for å få dette inn i UDI sin neste anbodsrunde.
  06.11.2015
 • MOT banner

  Ungdom med MOT

  Denne veka har ungdommar frå ungdomsskulane på Stord og Fitjar gått på kurs for å bli "Ungdom med MOT"
  05.11.2015
 • Ordførarklubba

  Formannskapet 9 og 11.11

  Måndag 9. vert det budsjettførebuing og høyring ved Stord kyrkjelege fellesråd. Onsdag 11. vert det vanleg møte med politiske saker.
  04.11.2015
 • ordførarklubba

  Komité for næring, miljø og kultur 10. november

  Årsbudsjett og økonomiplan for Stord hamnestell og bruk av kommunale kaianlegg skal opp i møtet.
  03.11.2015
 • basseng

  Bading for kvinner

  Stord kommune starter opp eit tilbod om badetime for kvinner kvar måndag kl 16.00 til 17.00.
  28.10.2015
 • Peparkakehus

  Treng peparkakebakarar

  Det har blitt ein tradisjon med peparkakeby i borggata i desember månad. Det er tid for å melda seg seg på arrangementet.
  27.10.2015
 • pengar

  Budsjettframlegg frå rådmannen

  Rådmann Magnus Mjør legg fram sitt framlegg til budsjett 2016 og økonomiplan for 2016-2019 for kommunestyret måndag 26. oktober.
  26.10.2015
 • politimann

  Vil førebyggja vald

  Politiet har no informasjonskampanje for å førebyggja vald i nære relasjonar. Kampanjen heiter "Hvor lite skal du finne deg i"
  21.10.2015
1 2 > »
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM