'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Ordførarklubba

  Kommunestyret 24. april

  Rapport om fysisk miljø i skulebygg og høyringsnotat om reservasjonsordning for fastleger er blant sakene som skal handsamast i kommunestyret torsdag 24. april.
  23.04.2014
 • Logo

  Kurs for førebygging av fall

  Frisklivssentralen på Stord arrangerer fallførebyggjande kurs med oppstart 28. april. Målgruppa er alle som sliter med balansen.
  15.04.2014
 • Utbygging på Tyse

  Jamn utbygging i kommunen

  Over den siste femårsperioden har utbygginga av bustadar i Stord vert spreidd over heile kommunen.
  15.04.2014
 • Logo

  Får 84 millionar kroner

  Stord kommune skal saman med dei andre kommunane i Hordaland dela på 84 millionar kroner frå spelemidlane til bygging av idrettsanlegg i fylket.
  14.04.2014
 • Flyplassen

  Vidare utgreiing av helikopterbase

  Ordførar og rådmann har vore i møte med Hordaland fylkeskommune, som eig Stord lufthamn saman med Stord kommune, for å drøfta mogleg helikoptertrafikk til Sørstokken.
  14.04.2014
 • Bil

  Klagesak bilanbod

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) finn ikkje at innkjøpssamarbeidet i Sunnhordland og på Haugalandet har brote regelverket for offentlege innkjøp.
  10.04.2014
 • Tre av elevane frå Hystad skule

  Hystad skule kom på 3. plass

  Elevane frå Hystad skule kom på 3. plass då fylkesfinalen i SMARTare Energi gjekk av stabelen onsdag 9. april på Vil Vite i Bergen.
  10.04.2014
 • Bøker

  Boksal på Hovudbiblioteket

  Fyll påskesekken eller kjøp påskelektyre med deg heim frå biblioteket.
  07.04.2014
 • Gjerde på Sæbø gard

  Dugnad på Sæbø gard

  Sæbø gard har fått midlar til gjerde kring beiteområdet, og arbeidet med å setja opp nye gjerde vart gjort på dugnad laurdag 5. april.
  07.04.2014
 • Vaksinering

  Vaksine: Hjernehinnebetennelse

  Folkehelseinstituttet tilrår at ungdom i alderen 17-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksjukdom, kjent som hjernehinnebetennelse.
  07.04.2014
 • vaksen held handa til barn

  Tid for å søkja SFO og leksehjelp

  Fristen for å søkja plass på skulefritidsordninga (SFO) for skuleåret 2014/15 er torsdag 1. mai 2014. Hugs å søkja om leksehjelp og SFO i sommarfeire og på skulefrie dagar samstundes, dersom du ynskjer det.
  03.04.2014
 • Mobiltelefon

  Får du varsling?

  Får du melding når Stord vatn og avlaup KF sender ut varsling om arbeid på vass- og avlaupsnettet?
  02.04.2014
 • Husbanken si logo

  Ny forskrift for startlån

  Regjeringa har fastsett ny forskrift for startlån som gjeld frå 1. april 2014.
  02.04.2014
 • ordførarklubba

  Forvaltningsstyret 3. april

  Klage på nybygg bustadblokk i Holevegen 1 og handsaming av ny veg over innmark på Huglo er blant saken som skal opp i møtet.
  31.03.2014
 • Barnevernsproffane Harald, Karoline, Charlotte og Iselin.

  Barnevernsproffar vitja Stord

  Stord kommune og Sunnhordland interkommunale barnevern (SIB) er ein av femten motorkommunar som deltek i prosjektet «Mitt liv». Fredag 28. mars vitja fire barnevernsproffar Stord for å dela erfaringane sine med barnevernet.
  31.03.2014
 • Skilt

  Opnar bytebutikk

  I april opnar Hamna kontaktsenter den nye brukarstyrte butikken "Second hand" i lokala i Borggata. Butikken sel brukte skattar til ein billig peng.
  27.03.2014
 • Kommunevåpen

  Ny innkjøpssjef

  Marianne Polden Fjeldstad tek til i stillinga som ny innkjøpssjef frå 1. april. Fjeldstad kjem frå stillinga som rådgjevar i økonomigruppa i Stord kommune.
  27.03.2014
 • Kommunestyresalen

  Framtidas ingeniørar

  Elevane frå 5-7. klasse ved Hystad, Leirvik, Rommetveit og Sagvåg skular var onsdag 26. mars samla i kommunestyresalen på rådhuset for å presentera løysingane sine for å skapa smartare energi i framtida.
  26.03.2014
 • Landingsbane på Sørstokken

  Helikopterbase på Sørstokken

  Stord lufthamn har gjennomført ein studie for å utgreia moglegheitene for helikoptertrafikk til Nordsjøen frå Sørstokken.
  25.03.2014
 • ordførarklubba

  Komité for rehabilitering, helse og omsorg 27. mars

  Reservasjonsordninga for fastlegar skal opp på møtet på torsdag.
  24.03.2014
 • Ordførarklubba

  Komité for næring, miljø og kultur 26. mars

  Søknad frå handballfestivalen om midlar til jubileumsarrangement, disponering av investeringsmidlar til vikahaugane og kulturhuset og oppnemning av eit utval for detaljregulering av torget er blant sakene som skal opp i møtet.
  24.03.2014
 • Ordførarklubba

  Komitè for oppvekst og utdanning 25. mars

  Godkjenning av planprogram barnehage og nye tilsetjingsforhold for spesialpedagogar er sakane som skal opp i møtet.
  21.03.2014
 • Ordførarklubba

  Sjå opptak frå kommunestyret 20. mars

  Opptaka frå kommunestyret torsdag 20. mars er no tilgjengeleg frå vårt videoarkiv.
  21.03.2014
 • Stenging av gatelys

  Dei kommunale gatelysa vert stengt frå 1. april til og med 30. september 2014.
  21.03.2014
 • kommunevåpen

  Fleire vil bli lærling i kommunen

  Søknadsfristen for å søkja lærlingplass i Stord kommune var 10. mars, og talet søknadar til både helsefaget og barne- og ungdomsfaget er rekordstort i år.
  19.03.2014
1 2 > »
.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM