Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  12.11.2009
 
Oppdatert: 08.03.2016

Politiske reglement og retningsliner

 • Politiske reglement og retningsliner
  Reglement for kommunestyret, formannskapet og  kommunestyret sine komitèar, samt fullmakter gitt av kommunestyret og etiske retningsliner for Stord kommune sine politikarar og administrasjon. Sist endra ved kommunestyrevedtak 21. juni 2012.
 • Reglement for delegasjon av avgjerdsmynde
  Frå kommunestyret til andre folkevalde organ og rådmannen. Omhandlar kommunestyret, formannskapet, komiteane og andre representative kommunale styreorgan si delegering av mynde og avgjerdsrett til rådmannen. Dokumentet gir også informasjon om avgjerdsrett innanfor visse saksområde som rådmannen igjen kan delegera til einingsleiarane. Sist endra ved kommunestyrevedtak 16. februar 2012. 
 • Delegasjon av mynde frå rådmannen til einingsleiarane
  Omhandlar rådmannen si delegering av avgjerdsrett til einingsleiarane, og - innanfor visse saksområde - delegering av avgjerdsrett som einingsleiarar igjen kan delegera til fagansvarleg innanfor einingane. Sist endra ved kommunestyrevedtak 16. februar 2012.
 • Godtgjersle til folkevalde i Stord kommune
  Sist endra ved kommunestyrevedtak 20. oktober 2011.
 • Etiske retningsliner for Stord kommune
  Etiske retningsliner høyrer til Politiske reglement og retningsliner for Stord kommune. Sist endra ved kommunestyrevedtak 21. juni 2012.

Politisk sekretariat

E-postadresse

post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra

Ansvar:

Kommunestyret
Formannskapet
Komité for næring, miljø og kultur
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda

Tlf. 53 49 66 53

Jonas Sætre

Ansvar:

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 51

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen