Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Sjå opptak frå kommunestyret 23. juni

  Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  23.06.2016
 • Forvaltningsstyret 23. juni

  Sakene som skal opp i møtet gjeld klage på avvisningsvedtak om flytebrygge på Huglo, samt klage på manglande nabovarsling i høve vedtak om rammeløyve for nybygg for interkommunal legevakt.
  17.06.2016
 • Kommunestyret 23. juni

  Endeleg avgjerd i saka om kommunereforma og tilstandsrapport for grunnskulane i Stord er blant sakene som skal opp i møtet.
  16.06.2016
 • Forvaltningsstyret 9. juni

  Omdisponering av areal i Ådlandsvegen og dispensasjon frå kommuneplanen ved frådeling av grunneigedom i Sæ er blant sakene som skal opp i møtet.
  01.06.2016
 • Formannskapet 8. juni

  Budsjettrevisjon første tertial og endeleg avgjerd i spørsmålet om samanslåing av Fitjar og Stord kommunar er blant sakene som skal opp i møtet.
  31.05.2016
 • Komité for oppvekst og utdanning 31. mai

  Tilstandsrapport for grunnskulane i Stord og rullering av skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune er blant sakene som skal opp i møtet.
  30.05.2016
 • Komité for rehabilitering, helse og omsorg 2. juni

  Nasjonal rettleiar for organisering av helsetenesta på skadestad og orientering om folkehelsearbeidet i Stord kommune er blant sakene som skal opp i møtet.
  25.05.2016
 • Komité for næring, miljø og kultur 1. juni

  Ny tilkomstveg til Grunnavåg næringsområde og kjøp av industri- og hamneareal på Eldøyane er blant sakene som skal handsamast i møtet.
  24.05.2016
 • Kommunestyret 26. mai

  Mogeleg avhending av Nattrutekaien 7 og 11, samt endring av vedtekter for kommunale barnehagar er blant sakene som skal opp i møtet.
  19.05.2016
 • Formannskapet 11. mai

  Revidering av godtgjersle til folkevalde og ekstraordinær budsjettrevisjon er blant sakene som skal opp i møtet.
  04.05.2016
 • Formannskapet 10. mai

  Sveio kommune inviterer ordfører og medlemmer i formannskap i Stord kommune til dialogmøte i Sveio kommunehus.
  04.05.2016
 • Ja til kommunesamanslåing

  Røystene er telt opp og det blei eit klart ja til kommunesamanslåing.
  25.04.2016
 • Konstituert kommunestyre 22. oktober

  Sakene til det nye kommunestyre er blant anna val av representantar i dei ulike utvala.
  13.10.2015
 • Føreslå ei sak

  Gjennom å samla underskrifter har du som innbyggjar i ein kommune eller eit fylke rett til å setja ein sak på den politiske dagsorden. No kan du føreslå ei sak og samla underskrifter på nettstaden www.minsak.no
  04.02.2013

Politisk sekretariat

E-postadresse

post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra

Ansvar:

Kommunestyret
Formannskapet
Komité for næring, miljø og kultur
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda

Tlf. 53 49 66 53

Jonas Sætre/Haldis Lauksund

Ansvar:

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 51

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen