Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Formannskapet 7. desember

  Reversering av kontrakt om sal av Evjestrand, lån til Sunnhordland lufthavn og salsløyve til Rema 1000 Bjelland er blant sakene som skal opp i møtet.
  29.11.2016
 • Forvaltningsstyret 8. desember

  Detaljregulering miljøgate gjennom Leirvik og detaljregulering rundkjøring Tveitakrysset og sykkelveg med fortau frå Heiane til Vabakkjen er blant sakene som skal opp i møtet.
  29.11.2016
 • Sjå opptak frå kommunestyret 24. november

  Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  25.11.2016
 • Kommunestyret 24. november

  Årsbudsjett 2017 og økonomiplan er hovudsak i møtet i dag. Andre saker er detaljregulering Langelandsstølen og godkjenning av forprosjekt for ny sjukeheim og Sæbø gard.
  21.11.2016
 • Forvaltningsstyret 10. november

  Detaljregulering Nordhuglo og Djupavikneset avlaupreinseanlegg, og nybygg driftsbygningar/lager for fiskeri er blant sakene som skal opp i møtet.
  31.10.2016
 • Komite for rehabilitering, helse og omsorg 3. november

  Høyring om krav om at legar skal vera spesialist i allmennmedisin og godkjenning av forprosjektrapportane for Sæbø gard og ny sjukeheim er sakene som skal handsamast i møtet.
  28.10.2016
 • Komité for næring, miljø og kultur 2. november

  Årsbudsjett Stord hamnestell og søknad om støtte til vøling av gulv i Litlabø og Sagvåg samfunnshus er blant sakene som skal handsamast i møtet.
  24.10.2016
 • Sjå opptak frå kommunestyret 23. juni

  Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  23.06.2016
 • Ja til kommunesamanslåing

  Røystene er telt opp og det blei eit klart ja til kommunesamanslåing.
  25.04.2016
 • Konstituert kommunestyre 22. oktober

  Sakene til det nye kommunestyre er blant anna val av representantar i dei ulike utvala.
  13.10.2015
 • Føreslå ei sak

  Gjennom å samla underskrifter har du som innbyggjar i ein kommune eller eit fylke rett til å setja ein sak på den politiske dagsorden. No kan du føreslå ei sak og samla underskrifter på nettstaden www.minsak.no
  04.02.2013

Politisk sekretariat

E-postadresse

post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra

Ansvar:

Kommunestyret
Formannskapet
Komité for næring, miljø og kultur
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Ansvar:

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 51

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen