'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Formannskapet 30. juni

  Formannskapet er kalla inn til ekstra møte for å handsame saka om sal av turnhallen og tilhøyrande parkeringsanlegg.
  27.06.2014
 • Forvaltningsstyret 26. juni

  Forslag til ny tursti og nytt bustad- og naustområde er blant sakene som skal opp i møtet.
  23.06.2014
 • Sjå opptak frå kommunestyret 19. juni

  Opptaka frå møtet i kommunestyret torsdag 19. juni er no tilgjengelege i vårt videoarkiv.
  20.06.2014
 • Kommunestyret 19. juni

  Konkurranseutsetjing av reinhaldstenester - val av leverandør, samt sal av Ådland studentheim er blant sakene som skal opp i møtet.
  16.06.2014
 • Forvaltningsstyret 5. juni

  Detaljregulering for Limbuvika, Vikanes og handsaming av klage på vedtak for nybygg einebustad og garasje i Rusti er blant sakene som skal opp i møtet.
  28.05.2014
 • Formannskapet 4. juni

  Godkjenning av årsrekneskapet til Stord kommune og val av leverandør for reinhaldstenester er blant sakene som skal opp i møtet på onsdag.
  28.05.2014
 • Komité for oppvekst og utdanning 27. mai

  Årsmelding for OOU komitèen og plan for kvalitetsutvikling i oppvekst er sakene som skal opp i møtet.
  26.05.2014
 • Sjå opptak frå kommunestyret 22. mai

  Opptaka frå kommunestyret torsdag 22. mai er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  23.05.2014
 • Komité for rehabilitering, helse og omsorg 26. mai

  Årsmelding for 2013 skal opp i møtet på måndag.
  21.05.2014
 • Ekstra sak til kommunestyret 22.5

  Kommunestyret skal i møte torsdag 22. mai også behandle den politiske saka om avgiftsparkering i Leirvik sentrum.
  19.05.2014
 • Forvaltningsstyret 8. mai

  Riving av Litlabø gamle skule er blant sakene som skal opp i møtet på torsdag.
  05.05.2014
 • Sjå opptak frå kommunestyret 24. april

  Opptaka frå kommunestyret torsdag 24. april er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  25.04.2014
 • Komité for næring, miljø og kultur 30. april

  Oppstart av revisjon av Lanbruksplan for Stord og Fitjar og bibliotekplan for 2014-2018 er blant sakene som skal opp i møtet.
  23.04.2014
 • Komité for oppvekst og utdanning 29. april

  Rettleiing forskrift om krinsgrenser og val av målform i opplæringa ved Stord vaksenopplæring er blant sakene som skal opp i møtet.
  23.04.2014
 • Komité for rehabilitering, helse og omsorg 28. april

  Planar om nye sjukeheimsplassar skal opp på møtet på måndag.
  23.04.2014
 • Kommunestyret 24. april

  Rapport om fysisk miljø i skulebygg og høyringsnotat om reservasjonsordning for fastleger er blant sakene som skal handsamast i kommunestyret torsdag 24. april.
  14.04.2014
 • Forvaltningsstyret 3. april

  Klage på nybygg bustadblokk i Holevegen 1 og handsaming av ny veg over innmark på Huglo er blant saken som skal opp i møtet.
  31.03.2014
 • Kommunestyret 20. mars

  Søknad frå Stord Hestesportsenter om kommunal garanti og godkjenning av byggerekneskap er blant sakene som skal handsamast i kommunestyret torsdag 20. mars.
  12.03.2014
 • Felles formannskapsmøte 7. mars

  Samarbeidsrådet inviterer til felles formannskapsmøte i Sunnhordland for drøfting av ny kommunereform.
  28.02.2014
 • Formannskapet 5. mars

  Kommunedelplan for E39 Heiane og oppmoding til Stortinget om grunnlovsfesting av lokalt sjølvstyre er blant sakene som skal opp i formannskapet onsdag 5. mars.
  27.02.2014
 • Forvaltningsstyret 4. mars

  Klage frå Fylkesmannen på gitt dispensasjon frå plan for nybygg av einebustad i Stokkavegen er blant sakene som skal opp i Forvaltningsstyret 4. mars.
  27.02.2014
 • Sjå opptak frå kommunestyret 13. februar

  Opptaka frå kommunestyret torsdag 13. februar er no tilgjengeleg frå vårt videoarkiv.
  14.02.2014
 • Komité for næring, miljø og kultur 19. februar

  Komiteen skal blant anna handsama søknadar frå Stord Hestesportsenter om utvida lån og kommunal garanti samt ta stilling til høyringsuttalen om organisering og ressursbruk i brann- og redningsvesenet.
  14.02.2014
 • Kommunestyret 13. februar

  Investeringar på Langeland og Hystad skular, innsparingskrav på fire millionar kroner samt sal av Ådland studentheim er blant sakene som skal handsamast i kommunestyret torsdag 13. februar.
  07.02.2014
 • Formannskapet 5. februar

  Søknad om utviding av bompengeperioden for E39 Halhjem-Sandvikvåg og rådmannen sitt framlegg til innsparingskrav på 4 millionar kroner er blant sakene som skal opp i formannskapet onsdag 5. februar.
  30.01.2014
1 2 3 > »

Politisk sekretariat

E-postadresse

post@stord.kommune.no

Anne Bekkenes

Komité for næring, miljø og kultur
Forvaltningsstyret
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma
Tlf. 53 49 66 90

Marit Annie Åkra

Kommunestyret
Formannskapet
Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Tlf. 53 49 66 53

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM