'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Kommunestyret 24. april

  Rapport om fysisk miljø i skulebygg og høyringsnotat om reservasjonsordning for fastleger er blant sakene som skal handsamast i kommunestyret torsdag 24. april.
  14.04.2014
 • Forvaltningsstyret 3. april

  Klage på nybygg bustadblokk i Holevegen 1 og handsaming av ny veg over innmark på Huglo er blant saken som skal opp i møtet.
  31.03.2014
 • Komité for rehabilitering, helse og omsorg 27. mars

  Reservasjonsordninga for fastlegar skal opp på møtet på torsdag.
  24.03.2014
 • Komité for næring, miljø og kultur 26. mars

  Søknad frå handballfestivalen om midlar til jubileumsarrangement, disponering av investeringsmidlar til vikahaugane og kulturhuset og oppnemning av eit utval for detaljregulering av torget er blant sakene som skal opp i møtet.
  21.03.2014
 • Komitè for oppvekst og utdanning 25. mars

  Godkjenning av planprogram barnehage og nye tilsetjingsforhold for spesialpedagogar er sakane som skal opp i møtet.
  21.03.2014
 • Sjå opptak frå kommunestyret 20. mars

  Opptaka frå kommunestyret torsdag 20. mars er no tilgjengeleg frå vårt videoarkiv.
  21.03.2014
 • Kommunestyret 20. mars

  Søknad frå Stord Hestesportsenter om kommunal garanti og godkjenning av byggerekneskap er blant sakene som skal handsamast i kommunestyret torsdag 20. mars.
  12.03.2014
 • Felles formannskapsmøte 7. mars

  Samarbeidsrådet inviterer til felles formannskapsmøte i Sunnhordland for drøfting av ny kommunereform.
  28.02.2014
 • Formannskapet 5. mars

  Kommunedelplan for E39 Heiane og oppmoding til Stortinget om grunnlovsfesting av lokalt sjølvstyre er blant sakene som skal opp i formannskapet onsdag 5. mars.
  27.02.2014
 • Forvaltningsstyret 4. mars

  Klage frå Fylkesmannen på gitt dispensasjon frå plan for nybygg av einebustad i Stokkavegen er blant sakene som skal opp i Forvaltningsstyret 4. mars.
  27.02.2014
 • Sjå opptak frå kommunestyret 13. februar

  Opptaka frå kommunestyret torsdag 13. februar er no tilgjengeleg frå vårt videoarkiv.
  14.02.2014
 • Komité for næring, miljø og kultur 19. februar

  Komiteen skal blant anna handsama søknadar frå Stord Hestesportsenter om utvida lån og kommunal garanti samt ta stilling til høyringsuttalen om organisering og ressursbruk i brann- og redningsvesenet.
  14.02.2014
 • Kommunestyret 13. februar

  Investeringar på Langeland og Hystad skular, innsparingskrav på fire millionar kroner samt sal av Ådland studentheim er blant sakene som skal handsamast i kommunestyret torsdag 13. februar.
  07.02.2014
 • Formannskapet 5. februar

  Søknad om utviding av bompengeperioden for E39 Halhjem-Sandvikvåg og rådmannen sitt framlegg til innsparingskrav på 4 millionar kroner er blant sakene som skal opp i formannskapet onsdag 5. februar.
  30.01.2014
 • Forvaltningsstyret 30. januar

  Handsaming av dispensasjon for riving av bygg på Øvre Rommetveit og gjenoppbygging av naust på Huglo er blant sakene som skal opp i Forvaltningsstyret 30. januar.
  23.01.2014
 • Komité for næring, miljø og kultur 22. januar

  Evaluering av Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor og løyving til grunnlovsjubileet er blant sakene som skal opp i møte.
  17.01.2014
 • Komité for rehabilitering, helse og omsorg 23. januar

  På torsdag vert Høyringsuttalen for Regional plan for folkehelse tatt opp i møtet.
  17.01.2014
 • Komité for oppvekst og utdanning 21. januar

  Kvalitetsutviklingsplan for oppvekst og opplæring for elevar med sterke funksjonshemmingar er blant sakene som skal opp i møtet.
  16.01.2014
 • Sjå opptak frå kommunestyret 19. desember

  Opptaka frå kommunestyret torsdag 19. desember er no tilgjengeleg frå vårt videoarkiv.
  20.12.2013
 • Komitè for næring, miljø og kultur 18. desember

  Nye vegnamn og søknad om tilskot til utviklingsselskap frå John Heine Fadnes er blant sakene som skal opp i møte.
  11.12.2013
 • Kommunestyret 19. desember

  Konsekvensutgreiing av ferjesamband, depositumsgaranti ved utleige av kommunale bustadar og nye politivedtekter er blant sakene som skal handsamast i kommunestyret torsdag 19. desember.
  11.12.2013
 • Komité for oppvekst og utdanning 17. desember

  Kommunedelplan for barnehagar og detaljbudsjett for 2014 er blant sakene som skal opp i møtet.
  11.12.2013
 • Forvaltningsstyret 5. desember

  Nybygg av tremannsbustad i Holevegen og detaljregulering for Haga Mat er blant sakene som skal opp i forvaltningsstyret 5. desember.
  02.12.2013
 • Formannskapet 4. desember

  Lokalisering av ferjeleie på Stord, hovudplan veg og nye politivedtekter for Stord kommune er sakene som skal opp i formannskapet onsdag 4. desember.
  02.12.2013
 • Sjå opptak frå kommunestyret 28. november

  Opptaka frå kommunestyret torsdag 28. november er no tilgjengelege frå vårt videoarkiv.
  29.11.2013
1 2 3 > »

Politisk sekretariat

E-postadresse

post@stord.kommune.no

Anne Bekkenes

Komité for næring, miljø og kultur
Forvaltningsstyret
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma
Tlf. 53 49 66 90

Marit Annie Åkra

Kommunestyret
Formannskapet
Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Tlf. 53 49 66 53

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM