Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Sjå opptak frå kommunestyret 26. november

  Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  27.11.2015
 • Forvaltningsstyret 3. desember

  Detaljregulering i Svehaugen 2-1 og frådeling av grunneigedom på Økland er blant sakene som skal opp i møtet.
  25.11.2015
 • Formannskapet 2. desember

  Forslag til kommunedelplan for E39 ut på høyring og uttale vedk. auka takst av bompengar i Bømlopakken er sakene som skal opp i møtet.
  23.11.2015
 • Kommunestyret 26. november

  Organisering og drift av idrettsanlegget på Vikahaugane, etablering av beredskapslager på Eldøyane og intensjonsavtale for kommunereform i Sunnhordland er blant sakene som skal opp i møtet.
  19.11.2015
 • Forvaltningsstyret 12. november

  Søknadom tiltak utan ansvarsrett i Gardhaugen 6 og klage på vedtak av riving av hus i Hystadvegen 129 er blant sakene som skal opp i møtet.
  04.11.2015
 • Formannskapet 9 og 11. november

  Kollektivknutepunkt i Sæ og søknadar om fritak for eigedomsskatt er blandt sakene som skal opp i møtet.
  03.11.2015
 • Kommunestyret er konstituert

  Torsdag 22. oktober 2015 vart kommunestyrevalet godkjent og det nye kommunestyret konstituert.
  22.10.2015
 • Budsjettframlegg frå rådmannen

  Rådmann Magnus Mjør legg fram sitt framlegg til budsjett 2016 og økonomiplan for 2016-2019 for kommunestyret måndag 26. oktober.
  26.10.2015
 • Konstituert kommunestyre 22. oktober

  Sakene til det nye kommunestyre er blant anna val av representantar i dei ulike utvala.
  13.10.2015
 • Kommunestyret 22. oktober

  Detaljregulering, val av styremeldem i Stord vatn og avlaup og budsjettrevisjonar er dei siste sakene det noverande kommunestyret skal handsama.
  13.10.2015
 • Representantar til kommunestyret

  Etter at alle røystene er talt opp er det klart at følgjande kandidatar får fast plass i Stord kommunestyre perioden 2015-2019:
  15.09.2015
 • Formannskapet 2. september

  Endring i alkoholpolitiske retningsliner, busetjing av flyktningar og uttale til høyring om endring i eigedomsskattelova er blant sakene som skal opp i møtet.
  24.08.2015
 • Føreslå ei sak

  Gjennom å samla underskrifter har du som innbyggjar i ein kommune eller eit fylke rett til å setja ein sak på den politiske dagsorden. No kan du føreslå ei sak og samla underskrifter på nettstaden www.minsak.no
  04.02.2013

Politisk sekretariat

E-postadresse

post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra

Ansvar:

Kommunestyret
Formannskapet
Komité for næring, miljø og kultur
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda

Tlf. 53 49 66 53

Jonas Sætre

Ansvar:

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 51

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM