Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Sjå opptak frå kommunestyret 20. april

  Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  21.04.2017
 • Komitè for rehabilitering, helse og omsorg 27. april

  Høyring hjelpemiddelformidling og Helse2035 er sakene som skal opp i møtet.
  20.04.2017
 • Komitè for næring, miljø og kultur 26. april

  Opparbeiding og finansiering av ny veg til Grunnavåg og fond for utlån til lag- og organisasjonar er sakene som skal opp i møtet.
  20.04.2017
 • Komitè for oppvekst og utdanning 25. april

  Mandat for evaluering av sjølvkost i SFO og godkjenning av organisering, framdrift og økonomisk ramme ved Nysæter ungdomsskule er sakene som skal opp i møtet.
  20.04.2017
 • Kommunestyret 20. april

  Konkurranseutsetting av revisortenester for Stord kommune og ferjesambandet Stord - Kvinnherad er nokon av sakene som skal opp i møtet.
  19.04.2017
 • Forvaltningsstyret 6. april

  Klagehandsaming - Detaljregulering for Grunnavågen og søknad om rammeløyve med dispensasjon, Turnhallen, er nokon av sakene som skal opp i møtet
  30.03.2017
 • Formannskapet 4. april

  Ferjesamband Stord - Kvinnherad: Forprosjekt for ferjestø Djupavikneset og avklaring av vidare planarbeid, og regional transportplan Hordaland er blant sakene som skal opp i møtet.
  29.03.2017
 • Kommunestyret 23. mars

  Utvida forstudie Nysæter ungdomsskule, vurdering av større fleirbrukshall og sal av areal i Grunnavågen er blant sakene som skal handsamast i møtet.
  13.03.2017
 • Komité for rehabilitering, helse og omsorg 15. desember

  Detaljbudsjett for komitéen, rusmidelpolitisk handslingsplan og alkoholpolitiske retningsliner er blant sakene som skal handsamast i møtet.
  12.12.2016
 • Ja til kommunesamanslåing

  Røystene er telt opp og det blei eit klart ja til kommunesamanslåing.
  25.04.2016
 • Konstituert kommunestyre 22. oktober

  Sakene til det nye kommunestyre er blant anna val av representantar i dei ulike utvala.
  13.10.2015
 • Føreslå ei sak

  Gjennom å samla underskrifter har du som innbyggjar i ein kommune eller eit fylke rett til å setja ein sak på den politiske dagsorden. No kan du føreslå ei sak og samla underskrifter på nettstaden www.minsak.no
  04.02.2013

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra

Tlf. 53 49 66 53

Kommunestyret
Formannskapet
Komité for næring, miljø og kultur
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda 

Haldis Lauksund

Tlf. 53 49 66 90

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen