Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Kontorpersonal

  Ledig stilling som dagleg leiar i FOS

  Forum for Oppvekst i Sunnhordland (FOS) er eit regionalt samarbeidsorgan innan oppvekstsektoren for kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio. Søknadsfrist 12. mars.
  23.02.2017
 • Sjukepleiar

  Stord sjukeheim har ledig 100 % stilling for autorisert sjukepleiar.
  Søknadsfrist: 10.03.17

  24.02.2017
 • Barnehagefagleg rådgjevar

  Stord kommune har ledig 50 % stilling som barnehagefagleg rådgjevar.
  Søknadsfrist: 03.03.17

  17.02.2017
 • Fagleiar

  Sunnhordland interkommunale barnevernsteneste har ledig 100 % stilling som fagleiar.
  Søknadsfrist: 03.03.17

  17.02.2017
 • Ferievikarar - tekniske tenester

  Stord kommunale eigedom, Stord kommunalteknikk og Stord hamnestell treng ferievikarar sommaren 2017.
  Søknadsfrist: 31.03.17

  17.02.2017
 • Eigedomsforvaltar

  Stord kommunale eigedom har ledig 100 % stilling som eigedomsforvaltar.
  Søknadsfrist: 03.03.17

  17.02.2017
 • Avlastar

  Eining for psykisk helse og rus, avd. oppsøkjande tenester, har ledig stilling som avlastar.
  Søknadsfrist: 03.03.17

  17.02.2017
 • Lærlingar

  Stord kommune er på jakt etter nye lærlingar!
  Søknadsfrist: 01.03.17

  20.01.2017
 • Ferievikarar - RHO

  Sommarjobb innan pleie- og omsorg i Stord kommune sommaren 2017?
  Søknadsfrist: 03.03.17

  20.01.2017
 • Sjukepleiarar

  Turnuslege

  Stilling kopla til Stord sjukehus.
  19.08.2016

Lærling i Stord kommune

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Personalkontoret v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen